Wat is myopie?

Myopie, of bijziendheid, uit zich als problemen met het verzicht. Iemand met myopie ziet dus niet goed veraf.

De reden dat een oog myoop wordt, is vaak omdat het te lang wordt. Dit veroorzaakt een onscherp beeld omdat het licht samenvalt vóór het netvlies. Een beetje zoals je hier ziet:

myopie management, myoop oog

De gevolgen zijn oa wazig zicht, hoofdpijn, oogvermoeidheid, …

Merk je van jezelf dat je moeite krijgt met verkeersborden, ondertitels op tv, herkennen van gezichten op straat, … dan is het aangeraden om een controle van je zicht te laten uitvoeren. Bij kinderen uit het zich vooral in dichter bij de tv gaan zitten, pieren in de verte, schermen dichterbij houden, … Ook voor hen is het nodig om dan een controle te laten doen.

Kan het kwaad?

Ja en neen… Blijft de myopie beperkt (minder dan -3.00) en stabiel, dan is het meestal wel onder controle. Maar wordt de myopie groter dan -3.00, dan moeten we deze regelmatiger gaan opvolgen. De risico’s op problemen met het netvlies vergroten namelijk opmerkelijk naarmate de myopie toeneemt.

Myopie bij kinderen

We zien myopie bij kinderen zienderogen toenemen. De impact van de schermtijd speelt vermoedelijk een grote rol, maar is zeker niet de enige boosdoener. Onze levensstijl (en die van onze kinderen) is veel veranderd buiten vroeger. We brengen nu eenmaal minder tijd buiten door, waardoor de ‘normale’ ontwikkeling van het oog wordt verstoord.

Kinderen met myope ouders hebben wel nog meer ‘pech’ dan kinderen met ouders die geen myoop zijn:

– 1 ouder myoop: 30% kans om zelf myoop te worden
– beide ouders myoop: 50% kans om zelf myoop te worden

Kinderen vanaf 6 jaar die aanleiding tonen of risico hebben op myopie, kunnen we wel gaan ‘managen’.

– minstens 2u per dag naar buiten
– leesafstand op minimum 20cm (maar beter nog 30cm)
– na school nog maximum 2u nabij’werk’
– elke 20min schermtijd onderbreken
– controle van het zicht tijdens het 1e leerjaar

Zien we toch een (te) snelle progressie van myopie, dan zijn er verschillende hulpmiddelen beschikbaar, onder de vorm van oogdruppels, brilglazen en contactlenzen. Van deze werd ondertussen in verschillende onderzoeken bewezen dat het de myopie minder snel zou doen toenemen.

Heb je twijfels over jouw zicht of dat van jouw kind? Kom langs en we spreken er over!

Welkom bij Optiek Sofie!